Komunikace – Lukáš Adam

Základy sebevědomé komunikace

Lukáš Adam
Herec

Bojíš se mluvit na veřejnosti? Chceš umět sebevědomě a profesionálně komunikovat? Lukáš tě v 10 lekcích online kurzu provede psychofyzickým základem komunikace a ve 14 cvičeních si vyzkoušíš všechny nové znalosti, které ti Lukáš ze své praxe v tomto online kurzu předá.

Naučíš se pracovat s tělem, hlasem i dechem, procvičíš si sociální role, komunikační zóny a budeš rozvíjet své sebevědomí, přirozenost a charisma a ještě mnohem víc.

10 VÝUKOVÝCH VIDEÍCH VE 4K ROZLIŠENÍ

14 PRAKTICKÝCH CVIČENÍ

PŘÍSTUP DO DISKUZNÍ SKUPINY A KOMENTÁŘE POD LEKCEMI

Kurz ze série Kurzeo Originals. Zaručujeme nejvyšší kvalitu s vlastní Kurzeo produkcí.
‚‚Na spolupráci s Lukášem se mi líbí, že je forma výuky zábavná a systematicky na sebe navazuje. Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci, ať už je to veřejný projev, vystupování před kamerou nebo komunikace v běžném životě.‘‘
Tom Urban, senior manager

Co se v kurzu naučíš

Prohlédni si lekci zdarma

Lekce 3: Dech a dechová opora

Lukáš Adam

Lukáš je herec, zpěvák a moderátor. Hraje v několika divadlech v Praze a Ostravě, pravidelně točí v televizi a rozhlase. Úzce se věnuje taky recitaci a přednesu neotřelých textů světových autorů.

Touto praxí nabyl zkušenosti zejména v oblasti mluveného projevu, které dál šíří jako lektor komunikace. Mezi jeho klienty patří finanční poradci, realitní makléři, ale i studenti různých oborů. Ty ke kvalitnímu projevu vede skrz vědomou práci s tělem, dechem a hlasem.

Jeho kurzy rozvíjejí fantazii, schopnost improvizace, bourají ostych a postupně budují jak technické dovednosti, tak vnitřní sebejistotu.

Recenze

Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci
Tom Urban, senior manager

Na spolupráci s Lukášem se mi líbí, že je forma výuky zábavná a systematicky na sebe navazuje. Doporučuji každému, kdo na sobě chce pracovat a zdokonalit se v komunikaci, ať už je to veřejný projev, vystupování před kamerou nebo komunikace v běžném životě.

Lekce s Lukášem si nenechám ujít, jelikož se tato investice okamžitě projevuje v obchodních jednáních i životě
Bc. JAN ŠAMÁREK, investiční a hypoteční specialista

S Lukášem spolupracuji na individuální týdenní bázi přes rok. Mé zadání bylo zlepšit slovní vyjadřování při obchodním jednání. Lukáš k práci přistupuje naprosto profesionálně a zkušeně. Má přesnou kostru, která vede od úplných začátků, a to držení těla, práce s dechem, posazení hlasu, gestikulace, atd. Na těchto základech se staví další výcvik spočívající v korekci slovních překlepů, překonávání zóny komfortu, minutové vystupování bez přípravy i delší celky na připravené téma. Pracovně jsem hodně vytížený, ale lekce s Lukášem si nenechám ujít, jelikož se tato investice okamžitě projevuje v obchodních jednáních i životě.

Obsah kurzu

Podívej se do detailu na jednotlivé lekce.

V první lekci si definuješ základy, na nichž budeš pracovat. Dozvíš se, jakým způsobem bude kurz probíhat a co je jeho cílem.

Naučíš se vnímat tělo jako nástroj pro komunikaci a nastavit ho do vyváženého držení v lehu a stoji. Také se naučíš uvědomit si své pohybové centrum a těžiště pro čitelnější a jasnější řeč těla.

Naučíš se rozlišovat druhy dýchání a osvojíš si několik základních dechových cvičení, které slouží k prohloubení dechové kapacity a k tvorbě dechové opory.

V této lekci zjistíš, kde je v těle hlasové centrum a kudy a jak hlas proudí. Naučíš se, jak hlas uvolnit a posadit a pomocí hlasových cvičení rozezvučíš své rezonanční dutiny v obličeji.

S pomocí krátkého metodického textu se dozvíš základní pravidla pro výslovnost v českém jazyce. Potom se společně podíváme, jak rozcvičovat mluvidla a ja si osvojit princip systematického tréninku výslovnosti.

V této lekci se naučíš vnímat řeč svého těla a hlas v rámci prostoru. Poté si s Lukášem ujasníš, v jakých komunikačních zónách se nacházíš a jak v jejich rámci přistupovat ke komunikaci s ostatními.

Naučíš se důležité atributy mezilidského kontaktu. Dozvíš se, co jsou sociální role a definuješ své vlastní. Nakonec budeš pomocí cvičení trénovat komunikaci v několika variacích.

Společně s Lukášem si pojmenuješ základní lidské intuitivně rozeznatelné emoce, naučíš se je rozeznávat, uvědomovat a spojovat s doprovodnými gesty, které se pomocí cvičení pokusíš vědomě zjasňovat a ukládat do své svalové paměti.

Ujasníš si základní vnitřní a technickou strukturu sdělení, zdokonalíš si srozumitelnost sdělovaných informací a pomocí cvičení budeš trénovat stručnost a věcnost.

V závěrečné lekci odhalíš aspekty své vlastní osobnosti ve cvičení, které se zabývá vlastním sebevědomím, sebedůvěrou a sebejistotou. Získanými dovednostmi z celého kurzu se pokusíš prohloubit svou přirozenost a charisma.

10 lekcí ve 4k rozlišení

14 praktických cvičení

Diskuzní skupina součástí

Cena zahrnuje:

1 790 Kč

Kurz ze série Kurzeo Authors. Produkce tohoto kurzu je zajištěna lektorem.

Pro koho je kurz určený

Pro koho není kurz určený

Buď součástí komunity

Chceš se chceš dovědět něco víc, než je v jednotlivých lekci? Není ti něco jasné? Pro tyto případy online kurz obsahuje soukromou diskuzní skupinu a komentáře pod jednotlivými lekcemi, kde můžeš s Lukášem a ostatními studenty řešit dotazy nebo sdílet výsledky své práce.

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...